Hedef Kitle

Sağlık alanına ilgi duyan tüm katılımcılar için BRS okulumuz uygundur. Herhangi bir sınırlama yoktur. Bugüne kadar yapılan beş BRS okuluna lise öğrencileri, tıp fakültesi öğrencileri, biyoloji öğrencileri, tıp fakültesi mezunları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve uzman doktorlar (beyin cerrahisi, nöroloji, anestezi, KBB ve göz hastalıkları), çeşitli tıp ve veteriner fakültelerinden Dr. Öğr. Üyesi, doçent ve profesörler katılmıştır. BRS-2021 programında kiraz, elma ve gül olmak üzere üç grup vardır. Katılımcıların eğitim durumlarına göre bu gruplar oluşturduğundan eğitimler çok faydalı geçmektedir. Katılımcılara İngilizce tercüme desteği eğitmenler tarafından verilmektedir.

Onur Kurulu

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

 Prof. Dr. Alim KOŞAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU Başkan

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D.

Doç. Dr. Ömer ÇELİK Başkan Yardımcısı

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D.

Sekretarya

Arş. Gör. Dr. Kenan YILDIZHAN & Ramazan ÇINAR, & Uğur Faruk KALKAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D.

Mali Sorumlu

Arş. Gör. Dr. Ahmi ÖZ & Yener YAZĞAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik A.D.

 

İletişim

Nörolojik Bilimler Arş. ve Uyg. Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Doğu Kampüsü, 32260 Çünür / Isparta

Tel:    +90 246 211 36 41

norobam@sdu.edu.tr